Elektrické pohony a brány mhouse

Nabízíme kompletní dodávku a instalaci produktů TECHNOCITY od zednických a zámečnických prací přes zapojení až po předvedení a vysvětlení obsluhy. Pokud máte zájem o kvalitní a bezproblémový pohon neváhejte. Je zde i možnost propojení cizího systému na mhouse ovladače. (např. Garážová vrata+mhouse brána)

mhouse

Pohony pro automatické ovládání vrat a bran.

Ucelená řada moderních pohonů a příslušenství spolehlivě pokrývá širokou oblast možných aplikací v privátní sféře. Praxí ověřená spolehlivost, exkluzivní design a přehlednost.

Bezpečnost

Je zajištěna nízkonapěťovým zapojením, základní vybavení každého pohonu zahrnuje komponenty potřebné ke spolehlivé automatické detekci překážek ve dráze pohybu brány či vrat.

Design

Produkty TECHNOCITY jsou vyrobeny z kvalitních materiálů - se zřetelem k detailům, s velkou pozorností věnovanou ergonomickým aspektům. Výsledkem je originální design čisté linie a příjemný pocit při používání systému.

Odkazy

Více informací na www.technocity.cz a www.mhouse.biz.